Lezing Subsidiariteit


LEZING SUBSIDIARITEIT


Op donderdag 4 mei 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. CDS Leuven een lezing over subsidiariteit en burgernabij besturen. De spreker voor deze activiteit is dr. Hendrik Moeys. De lezing behoort tot de lezingenreeks over het Christelijk denken. Ze zal plaatsvinden de Commissiezaal van het KADOC in de Vlamingenstraat 39 te Leuven, start om 20u00 en eindigt om 21u30. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Spreker


Dr. Hendrik Moeys is historicus en doctoreerde in 2017 aan het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC) van de KU Leuven met een proefschrift getiteld ‘Subsidiaire sociale voorziening voor de welvaartsstaat. Politieke theorie en sociaal beleid in negentiende-eeuws België’. Hij is daarnaast auteur van meerdere academische publicaties die betrekking hebben op sociaal beleid, politieke theorie, subsidiariteit, en de welvaartsstaat in de negentiende eeuw.