Lezing Vrijmetselarij


LEZING VRIJMETSELARIJ


Op maandag 27 maart 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. LVSV Brussel een lezing over vrijmetselarij. De sprekers voor deze activiteit zijn em. prof. dr. Rik Pinxten (UGent) en prof. dr. Jeffrey Tyssens (VUB). De lezing zal plaatsvinden aan de Vrije Universiteit Brussel – Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Elsene – Lokaal I.2.0.2., start om 19u30 en eindigt om 21u30. Nadien is er enige gelegenheid om na te praten op café.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Em. prof. dr. Rik Pinxten was gewoon hoogleraar in de culturele antropologie en vergelijkende religiestudie aan de Universiteit Gent (UGent), waar hij ook voorzitter was van het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI). Hij promoveerde, in 1980, bij em. prof. Etienne Vermeersch met een proefschrift getiteld ‘Anthropology of space: explorations in natural philosophy and semantics of Navajo Indians’. Professor Pinxten heeft zich tevens jarenlang ingezet als voorzitter van het Humanistisch Verbond, publiceerde een twintigtal boeken en tientallen artikels in verschillende talen. Voor zijn boek ‘De Artistieke Samenleving’ kreeg hij in 2004 de Arkprijs van het Vrije Woord. In de betere boekhandel vindt u van hem, onder andere, ‘Kappen aan de ruwe steen. De vrijmetselarij als spiegel van de maatschappij’ (2017), ‘Kuifje wordt volwassen. Over de dekolonisering van de geest’ (2019) en ‘Vrijmetselarij. Een antropologische weg’ (2020).

 

Prof. dr. Jeffrey Tyssens is hoogleraar in de hedendaagse geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert er, onder meer, de vakken ‘Geschiedenis van België’, ‘Cultuurgeschiedenis’ en ‘Geschiedenis van politieke cultuur’. Hij promoveerde in 1992 aan diezelfde universiteit, bij em. prof. Els Witte, met een proefschrift getiteld ‘Strijdpunt of pasmunt? Levensbeschouwelijk links en de schoolkwestie, 1918-1940’, waar hij eveneens fungeert als voorzitter van de interdisciplinaire onderzoeksgroep ‘Secular Studies Association Brussel’ (SSAB). Professor Tyssens is auteur van talrijke publicaties. Bij de betere boekhandel vindt u van hem, onder andere, ‘De heeren broederkes van den Moortelbak. 250 jaar vrijmetselarij in West-Vlaanderen’ (2015) en ‘Vrijmetselarij en vooruitgang. De Gentse progressistenloge La Liberté (1866-1966)’ (2016).