Ifese Studiedag Ontwikkelingseconomie


STUDIEDAG ONTWIKKELINGSECONOMIE


Op zaterdag 29 april 2023 vindt de studienamiddag over ontwikkelingseconomie plaats te Leuven. De studiedag wordt georganiseerd door het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. het Belgian Leadership Project. Meer informatie volgt later.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Stefan Dercon behaalde aan de KU Leuven zijn kandidatuur filosofie en licentie economische wetenschappen. Nadien studeerde en doctoreerde hij aan de University of Oxford. Thans is hij als hoogleraar economisch beleid verbonden aan de Blavatnik School of Government evenals het departement economie aan de Universiteit van Oxford. Tevens geeft hij als directeur leiding aan het Centre for the Study of African Economies. Hij doet voornamelijk onderzoek naar de vraag waarom bepaalde mensen en landen arm blijven.

Prof. dr. Erik Buyst studeerde geschiedenis en economie aan de KU Leuven en Northwestern University. Thans is hij gewoon hoogleraar economische geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij tevens het hoofd is van de onderzoeksgroep economische geschiedenis. Hij verrichte onder meer onderzoek naar de industrialisering en economische groei van de Nederlanden.