Ifese Studiedag Democratie

 

picture3


Ifese Studiedag Democratie


Op zaterdag 18 februari 2017 houdt Ifese een studiedag over democratie. De activiteit zal plaatsvinden in het Kramersplein 23, 9000 Gent.


Programma

14:00 Ontvangst met koffie

14:25 Welkomswoord

14:30 Inleidende lezing
Prof. dr. Georgi Verbeeck (KU Leuven) over ‘De lange weg naar de democratie.  Het Duitse voorbeeld’

15:00 Tweespraak over democratie als proces
Prof. dr. Heico Kerkmeester (UAntwerpen) over ‘Public choice en de zoektocht naar een collectieve preferentie’
Prof. dr. Tim Heysse (KU Leuven) over ‘Habermas’

16:30 Pauze

17:00 Tweespraak over democratische waarden
Prof. dr. Emiliano Acosta (VUB) over ‘Over substantiële democratie en de mogelijkheid van een zinvol discours over democratische waarden’
Drs. Philippe Gérard (KU Leuven) over ‘De evolutie van het democratiebegrip in de rechtspraak van het BVerfG’


Inschrijven

U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be). Het inschrijvingsgeld is 5 euro. Leden en vrienden van Ifese kunnen gratis deelnemen. In het inschrijvingsgeld is drank en deelname aan de studiedag inbegrepen. U kan uw inschrijvingsgeld storten op IBAN BE06 6511 4038 9722 BIC: KEYTBEBB. Lid of vriend worden van Ifese? Dat kan al vanaf 10 euro/jaar. Meer informatie.


Bevestigde sprekers

Emiliano Acosta

Prof. dr. Emiliano Acosta doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde in 2008 zijn doctoraat aan de Universität zu Köln waarna hij visiting scholar was aan de University of California (2010) en gastprofessor aan de Universidade Federal de Goiás (2011) en de Universidad Austral de Chile (2013). Sinds 2013 doceert hij filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is tevens voorzitter van het Latijns-Amerikaanse Fichte-Gezelschap (ALEF) en directeur van het wetenschappelijke tijdschrift “Revista de Estud(i)os sobre Fichte” en het gelijknamige online platform “Fichte”. Tot slot coördineert prof. Acosta tevens de activiteiten en gelijknamige boekenreeks “Re-Thinking Europe”. Zijn onderzoek focust op het Duitse Idealisme en de hedendaagse politiek filosofie.

Tim Heysse

Prof. dr. Tim Heysse is hoogleraar en vice-decaan aan het Hogere Instituut voor Wijbegeerte. Hij is er verbonden aan het Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie en doceert fundamentele wijsbegeerte en filosofie. Professor Heysse publiceerde o.a. over deliberatieve democratie en Habermas.

Philippe Gérard

Drs. Philippe Gérard studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven en Albert-Ludwigs-Universität te Freiburg. Aan de KU Leuven was hij daarna actief als praktijkassistent bij het Instituut voor Goederenrecht en als praktijkassistent en doctoraatsbursaal aan het Instituut voor Grondslagen van het Recht. In dat laatste instituut werkt hij thans als vrijwillig wetenschappelijk medewerker zijn proefschrift af omtrent “The German Federal Constitutional Court as Guardian of Normative Sovereignty in a Complex European Legal Order”. Sinds 2014 werkt hij aan de studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies. Zijn recente publicaties focussen voornamelijk op Duits constitutioneel recht en Europees verdragsrecht.

Heico Kerkmeester

Prof. dr. Heico Kerkmeester doctoreerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een proefschrift getiteld “Recht en speltheorie : een economisch model voor het ontstaan van staten en recht”. Thans is hij hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen waar hij economische analyses van het recht doceert aan de rechtenfaculteit. Professor Kerkmeester is verbonden aan de onderzoeksgroep overheid en recht. In zijn publicaties gaat hij o.m. in op rechtseconomische theorie over publieke besluitvorming, hoe rechters denken en de privatisering van veiligheid. Daarnaast schreef hij eveneens over verkeersrecht en aansprakelijkheid vanuit hetzelfde economische oogpunt.

Georgi Verbeeck

Prof. dr. Georgi Verbeeck doceert als hoogleraar Duitse geschiedenis aan de KU Leuven en als hoofddocent aan de Maastricht University. In Leuven is hij actief bij de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving. Zijn academisch onderzoek en publicaties behandelen o.m. politieke cultuur en herinneringsculturen. Daarin komen uiteenlopende thema’s aan bod gaande van de holocaust tot de apartheid. In de boekhandel kan u van hem ‘Een geschiedenis van Duitsland’ terugvinden.


Overige

Aansluitend op de Ifese studiedag over democratie vindt in Gent eveneens het Ifese Nieuwjaarsdiner plaats.