Ifese Studiedag De Verlichting (3de ed.)


IFESE STUDIEDAG VERLICHTING (3de ed.)


Op zaterdag 26 februari 2022 vindt tussen 13.50 en 16.40 uur de derde studiedag over De Verlichting plaats te Gent in het Auditorium Franz Cumont op Blandijnberg 2. De studiedag bestaat uit drie lezingen en focust zich op de bijdrage van verlichtingsfilosofen aan het politieke denken.


Programma


13.50u – 14.00u: Welkomstwoord

14.00u – 14.40u: Prof. dr. Emiliano Acosta (VUB/UGent) over ‘Immanuel Kants politieke filosofie’

15.00u – 15.40u: Prof. dr. Sonja Lavaert (VUB) over ‘Vrijheid, gelijkheid, veelheid. Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring’

16.00u – 16.40u: Prof. dr. Willem Lemmens (UAntwerpen) over ‘David Hume over politiek: van gematigd scepticisme tot liberaal conservatisme’


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).


Sprekers

Prof. dr. Emiliano Acosta doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde in 2008 zijn doctoraat aan de Universität zu Köln, waarna hij visiting scholar was aan de University of California (2010) en gastprofessor aan de Universidade Federal de Goiás (2011) en de Universidad Austral de Chile (2013). Sinds 2013 doceert hij filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is tevens voorzitter van het Latijns-Amerikaanse Fichte-Gezelschap (ALEF) en directeur van het wetenschappelijke tijdschrift “Revista de Estud(i)os sobre Fichte” en het gelijknamige online platform “Fichte”. Tot slot coördineert prof. Acosta tevens de activiteiten en gelijknamige boekenreeks “Re-Thinking Europe”. Zijn onderzoek focust op het Duitse Idealisme en de hedendaagse politieke filosofie.


Prof. dr. Willem Lemmens is gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer de vakken ‘Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte’ en ‘Ethiek’ doceert. Hij is er tevens voorzitter van het Centrum Pieter Gillis dat zich inzet voor actief pluralisme, dat hierbij een pleidooi houdt voor een ‘dialectiek van de secularisering’. Daarnaast is professor Lemmens eveneens een van de titularissen van de researchseminar ‘History of Early Modern Philosophy’ in het kader van de ‘InterUniversity Research Master in Philosophy’ (UGent, UAntwerpen en VUB). Onder zijn publicaties kent men zowel werken en artikels over Hume (‘Sweden is Still a Kingdom’: convention and political authority in Hume’s history of England’ (2015), ‘Hume, Rousseau en de kwetsbaarheid van vriendschap’ (2013), ‘Beyond the calm sunshine of the mind: Hume on religion and morality’ (2012)), Spinoza (‘Verlichtingsfilosoof of verlichte wijze? Spinoza en de kunst van het leven’ (2015), Spinoza on ceremonial observances and the moral function of religion (2010)), filosofie van de religie en de euthanasiekwestie (Physician-assisted suicide and euthanasia: emerging issues from a global perspective (2018), Psychiatric patients and the culture of euthanasia in Belgium (2017), The dangers of euthanasia on demand (2016)).


Prof. dr. Sonja Lavaert promoveerde in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB met het proefschrift ‘Het perspectief van de multitude’, dat in 2011 verscheen bij VUBPress. Ze is verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en het Brussels Institute of Applied Linguistics (BIAL). Ze doceert in de vakgroep Wijsbegeerte van de VUB de vakken ‘Filosofie van de Nieuwe tijd’ en ‘Filosofie van de Verlichting’. Onder haar publicaties kent men zowel werken en artikels over vroegmoderne politieke filosofie (‘Niccolò Machiavelli. The Logic of Conflict, Against the Logic of War’ (2017)), radicale actuele filosofie (‘Radical Enlightenment, Enlightened Subversion, and Spinoza’ (2014)), kritische theorie, kunstfilosofie (‘Geometry of the Perspectives and the Multitude – The Rhythm of Art and Politics’ (2013)) en vertaalkunde. Professor Lavaert is tevens co-editor van ‘The Dutch Legacy: Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment’ (2017). De focus van haar onderzoek ligt op de genealogie van politieke en ethische concepten in het interdisciplinaire domein van filosofie, taal, literatuur en vertaalkunde, waarbij de nadruk ligt op het heden, de late 17de eeuw en vroege Renaissance, met een bijzondere aandacht voor de Nederlanden en Italië.