Ifese-onderzoeker op onderzoeksverblijf aan Johannes-Gutenberg-Universiteit Mainz


Ifese-onderzoeker op onderzoeksverblijf aan Johannes-Gutenberg-Universiteit Mainz


Ifese-onderzoeker drs. Vince Liégeois met de Rijn op de achtergrond.

.
Hoofd Publicaties en Ifese-onderzoeker drs. Vince Liégeois startte begin januari in Germersheim aan een onderzoeksverblijf aan de Johannes-Gutenberg-Universiteit Mainz. Hij verblijft er aan de Afdeling Franse en Italiaanse Taal- en Cultuurkunde van prof. dr. Michael Schreiber.
.
Vince is PhD-onderzoeker en werkt aan een internationaal doctoraat voor de Universiteit van Bourgondië (Frankrijk) en de Heinrich-Heine-Universiteit Düsseldorf (Duitsland). Hij doet onderzoek naar evaluation markers (bv. goed weer; misschien zon, meer regen dan gisteren, krachtige windstoten) in Frans- en Duitstalige krant- en televisieweerberichten. Met zijn onderzoek poogt hij nieuwe inzichten aan te leveren in de manier waarop vakspecifieke informatie aan een lekenpubliek gecommuniceerd wordt en een methodologisch kader aan te reiken om gesproken vakteksten – zoals een televisieweerbericht, maar ook een academische presentatie – empirisch te onderzoeken.
.
Vince zal zes maanden in Germersheim verblijven. Doel van zijn onderzoeksverblijf is om krantenweerberichten in verschillende staats- en media-archieven op te zoeken en te transcriberen. De transcripties worden nadien met een corpuslinguïstisch programma verwerkt en geanalyseerd.
.
De Johannes-Gutenberg-Universiteit Mainz en de Universiteit van Bourgogne kennen trouwens een zeer nauwe samenwerking: beiden maken deel uit van de FORTHEM Alliance en doctorandi aan beide universiteiten kunnen zich bij het Deutsch-Französisches Doktorandenkolleg (DFDK) in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften aansluiten, welke onder andere buitenlandse onderzoeksverblijven financiert en afwisselend in Mainz of Dijon doctoral days organiseert. Ook Vince is bij het DFDK aangesloten.
.
Op het Ifese Colloquium van dit jaar besprak hij de grote lijnen van zijn onderzoek:
.