Ifese Studiedag Migratie

Posted on Posted in Geen categorie


IFESE STUDIEDAG MIGRATIE


Op zaterdag 14 september 2019 organiseert Ifese een studienamiddag over migratie. Deze focust op vier thema’s: normen en waarden, mensenrechten, individuele vrijheid en integratie. Daartoe verwelkomt het instituut em. prof. dr. Laurent Waelkens, em. prof. dr. Marc Boussyt, prof. dr. Helder De Schutter en ex. prof. Ivan Van De Cloot. Hieronder vindt u alvast een voorlopig programma.

 


Voorlopig programma


I. Inleiding

II. Normen en waarden
Em. prof. dr. Laurent Waelkens, rechtshistoricus aan de KU Leuven, over de gemengde erfenis van migratie uit Griekenland en Oost-Romeinse Rijk in het publiek- en privaatrecht.

III. Mensenrechten
Em. prof. dr. Marc Boussyt, jurist aan de Universiteit Antwerpen, over de Conventie van Genève, de richtlijn betreffende de gemeenschappelijke asielprocedure en de rechtspraak van het EHRM.

IV. Individuele vrijheid
Prof. dr. Helder De Schutter, filosoof aan de KU Leuven, over de argumenten voor en tegen migratie die men vanuit een vrijheidminnende perspectief kan maken.

V. Integratie
Executive prof. Ivan Van De Cloot, econoom aan de Universiteit Antwerpen Management School, over de vereiste loyaliteit t.a.v. bepaalde normen en waarden omdat men tot een vlotte social coöptatie zou kunnen overgaan.

VI. Afsluiting
Panel met de de prof. Laurent Waelkens, prof. Marc Boussyt, prof. dr. Helder De Schutter en prof. Ivan Van De Cloot.

 


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

 


Sprekers


Laurent Waelkens

Em. prof. dr. Laurent Waelkens behaalde een baccalaureaat rechten te Kortrijk (1973), licentie in de rechten te Leuven (1976) en doctoraat rechten te Leiden (1984). Daarnaast verwierf hij eveneens een baccalaureaat filosofie aan (1974) en canoniek recht (1976) te Leuven. Van 1988 tot 2004 was hij deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, voor het vak Romeins recht. In 2004 werd hij voltijds hoogleraar in het Romeinse recht aan de KULeuven. Sinds 2018 geniet hij van zijn emeritaat. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Leiden), lid van het wetenschappelijke comité van de Revue historique de droit français et étranger (Parijs) en hetzelfde bij de Rivista internazionale di diritto comune (Rome). Professor Waelkens heeft een bijzondere interesse in de invloed van de Grieken en het Oost-Romeinse Rijk op de het Westerse rechtsdenken in de Renaissance.

Marc Bossuyt

Em. prof. dr. Marc Bossuyt behaalde in 1968 zijn doctoraat rechten aan de UGent en doctoraat politieke wetenschappen aan de Universiteit Genève in 1975. Hij was hoogleraar volkenrecht aan de Universiteit Antwerpen waar hij tussen 1977 en 2007 doceerde. Bij de VN was hij o.a. human rights officer (1975-77) en lid (1986-91) en voorzitter (1989) van de Commissie mensenrechten. Tussen 1987 en 1997 was professor Bossuyt een decennium lang Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Nadien zetelde hij als rechter in het Grondwettelijk Hof waar hij tussen 2007 en 2014 als de Nederlandstalige voorzitter functioneerde. Sinds 2009 is hij opgenomen in de adelstand en mag u hem eveneens aanspreken als baron.

Helder De Schutter

Prof. dr. Helder De Schutter werkte als onderzoeker aan Princeton University (2006 en 2013-14) en University of Oxford (2008-09). Tussen 2010 en 2016 doceerde hij politieke filosofie aan de UCL. Thans is professor De Schutter verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven waar hij politieke en sociale filosofie doceert. Zijn onderzoek focust op federalisme, multi-nationale staten, migratie en burgerschap.

Ivan Van De Cloot

Executive professor Ivan Van De Cloot behaalde een licentie in de toegepaste economische wetenschappen (1990) en aggregaat (2001) aan de UFSIA. Daar werkte hij ook twee jaar als onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Thans is hij hoofdeconoom bij Itinera en executive professor aan de economie aan de Universiteit Antwerpen Management School. Bij het ruimere publiek is hij gekend door zijn scherpe pen en column in De Tijd. In 2016 was hij één van de co-auteurs van het boek ‘De Verlichting uit evenwicht?’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *