Ifese Studiedag Systeemtheorie

Posted on Posted in Geen categorie


Ifese Studiedag Systeemtheorie


Op zondag 22 april 2017 houdt Ifese een studiedag over systeemtheorie. De activiteit zal plaatsvinden in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte op het Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven. De activiteit start om 13u.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij jitte.akkermans@ifese.be.


Voorlopig programma


13:00-13:05 Welkomstwoord

13:05-13:50 Lezing
Prof. dr. Gert Verschraegen over ‘Sociologische verlichting: Luhmann’s theorie van de moderne maatschappij’

14:00-14:45 Lezing
Prof. dr. Johan Stuy over ‘Ethiek en systeemtheorie van de moderne maatschappij: Luhmanns ontmanteling van de praktische filosofie’

14:45-15:05 Panel
Prof. dr. Johan Stuy en prof. dr. Gert Verschraegen

15:15-16:00 Lezing

16:15-17:00 Lezing
Dr. Evo Busseniers over ‘Self-organization vs hierarchical organization’

17:00-17:20 Panel
Evo Busseniers en sprekers lezing 3


Bevestigde sprekers


 

 

Prof. dr. Johan Stuy is hoogleraar ethiek aan de Vrij Universiteit Brussel. Hij doceert er o.a. bio-ethiek, politieke filosofie en lectuur van Duitstalige wijsgerige teksten.

 


Prof. dr. Gert Verschraegen studeerde sociologie, filosofie en politieke economie. Thans is hij hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Aan het departement sociologie doceert hij er de vakken Cultuur- en mediatheorie, Hedendaagse sociologische theorie, Sociologie van de religie en de Sociologie van wetenschap en kennis. Zowel in zijn onderwijs als onderzoekstaken behandelt hij het werk van Luhmann. Professor Verschraegen is tevens co-voorzitter van het Belgische Netwerk voor Science, Technology and Society.


Dr. Evo Busseniers behaalde een master wiskunde in 2011. Thans werkt dr. Busseniers als onderzoeker aan het Global Brain Institute van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek splitst zich toe op zelforganisatie versus hiërarchisch organisatie. Daarbij wordt nagegaan onder welke omstandigheden een hiërarchisch organisatie kan evolueren naar zelforganisatie.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *