Ifese Studiedag Systeemtheorie


Ifese Studiedag Systeemtheorie


Op zondag 22 april 2018 houdt Ifese een studiedag over systeemtheorie. De activiteit zal plaatsvinden in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte op het Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven. De activiteit start om 14u.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).


Programma


14:00-14:05 Welkomstwoord

14:05-14:50 Lezing
Prof. dr. Gert Verschraegen over ‘Sociologische verlichting: Luhmann’s theorie van de moderne maatschappij’

15:00-15:45 Lezing
Prof. dr. Johan Stuy over ‘Ethiek en systeemtheorie van de moderne maatschappij: Luhmanns ontmanteling van de praktische filosofie’

15:45-16:05 Panel
Prof. dr. Johan Stuy en prof. dr. Gert Verschraegen

16:15-17:00 Lezing
Dr. Evo Busseniers over ‘Self-organization vs hierarchical organization’

17:00-17:15 Q&A
Dr. Evo Busseniers


Sprekers


 

 

Prof. dr. Johan Stuy is hoogleraar ethiek aan de Vrij Universiteit Brussel. Hij doceert er o.a. bio-ethiek, politieke filosofie en lectuur van Duitstalige wijsgerige teksten.

 


Prof. dr. Gert Verschraegen studeerde sociologie, filosofie en politieke economie. Thans is hij hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Aan het departement sociologie doceert hij er de vakken Cultuur- en mediatheorie, Hedendaagse sociologische theorie, Sociologie van de religie en de Sociologie van wetenschap en kennis. Zowel in zijn onderwijs als onderzoekstaken behandelt hij het werk van Luhmann. Professor Verschraegen is tevens co-voorzitter van het Belgische Netwerk voor Science, Technology and Society.


Dr. Evo Busseniers behaalde een master wiskunde in 2011, en heeft in maart zijn doctoraat verdedigd. Thans werkt dr. Busseniers als onderzoeker aan het Global Brain Institute van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek splitst zich toe op zelforganisatie versus hiërarchische organisatie. Daarbij wordt nagegaan wat hiërarchie is, hoe het ontstaat, en onder welke omstandigheden een hiërarchische organisatie kan evolueren naar zelforganisatie.