Ifese Studiedag Religie en moraliteit

Ifese studiedag moraliteit en religie


Ifese Studiedag Religie en Moraliteit


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese vzw) nodigt u graag uit op haar studiedag ‘Religie en Moraliteit’ op 25 juni 2016.

Ifese is een centrum van onderzoek en educatie in het ontstaan en verder ontwikkelen van de waarden en instituties die het leven van mensen mogelijk maken en de moeite om geleefd te worden. Het instituut maakt daartoe de inzichten van academisch filosofisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek hierover toegankelijk voor een ruimte publiek.

Deze studiedag zal de rol van religie, evenals haar afwezigheid, in een samenleving onder de loop nemen en in vraag stellen. Tevens zal er getracht worden een antwoord te zoeken op de vraag in hoeverre er vandaag nog een relatie is tussen religie en moraliteit.


Programma

13u00 Ontvangst met koffie
13u15 Inleiding door de voorzitter
13u20 Lezing prof. dr. René Gabriëls over ‘Religieus en economisch fundamentalisme’
14u10 Lezing drs. Michaël Bauwens over ‘De morele autoriteit van Kerk en staat’
15u00 Pauze
15u10 Lezing prof. dr. Emiliano Acosta over ‘Religie en moraliteit: wat kunnen we van de Verlichting leren?’
16u00 Lezing prof. dr. Frank Van Dun over ‘Religie en ethiek: Alles of Niets?’
16u50 Interactie tijdens panelgesprek
17u40 Afsluiten van de studiedag


Inschrijving

Als u zich op voorhand inschrijft, is de deelname aan deze activiteit gratis voor leden en vrienden van Ifese. Derden kunnen ook inschrijven en betalen 5 euro inschrijvingsgeld. Inschrijven doet u bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be). U kan de betaling uitvoeren op onze rekening: IBAN: BE06 6511 4038 9722 BIC: KEYTBEBB.


Lid of vriend worden

Wilt u de vereniging graag steunen? Dan kan u lid (50 euro/jaar) of vriend (10 euro/jaar) worden. Leden en vrienden krijgen het hele jaar 5 euro korting op elke betalende activiteit. Leden kunnen op de eerstvolgende activiteit eveneens een gratis publicatie uit de cruciale inzichten reeks meenemen. Wie al lid of vriend was in 2015, kan zijn vriendschap of lidmaatschap eenvoudigweg verlengen door de bijdrage te storten op IBAN: BE06 6511 4038 9722 BIC: KEYTBEBB. Nieuwe vrienden en leden wenden zich tot onze ledenadministratie op jari.vanroy@ifese.be die u graag verder zal helpen.


Sprekers

Prof. dr. René Gabriëls is docent filosofie en sociologie aan de Universiteit van Maastricht. In het kader van Studium Generale 2015 gaf hij een reeks colleges met de titel “Rede en Religie”. Zijn onderzoek is gefocust op democratie, globale rechtvaardigheid, mensenrechten, armoede, de veranderende rol van filosofie en de relatie tussen semantiek en pragmatiek. Hij is tevens deel van de redactieraad van het filosofische magazine Krisis en Sociologie Magazine. Als gastprofessor heeft hij lesgegeven aan de Universidad de Antioquia in Medellin (Colombia), de Dokuz Eylül Universiteit in Izmir (Turkije), Rijksuniversiteit Groningen en de Jagiellonian University van Krakow (Polen).

Drs. Michaël Bauwens doctoreert aan het Centrum voor Logica en Analytische Wijbegeerte (KU Leuven). Hij behaalde zijn Bachelor, Master en Onderzoeksmaster in de wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij was in 2007 mede-oprichter van het Rothbard Instituut en tot 2012 ook voorzitter. In 2008 won hij de Sir John M. Templeton Fellowships Essay Contest van het Amerikaanse Independent Institute met ‘Rights, Robinson Crusoe, and Friday’. Hij publiceerde o.a. over ‘De godsdienstoorlogen als ontstaansmythe van de moderne staat’.

Prof. dr. Emiliano Acosta doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde in 2008 zijn doctoraat aan de Universität zu Köln waarna hij visiting scholar was aan de University of California (2010) en gastprofessor aan de Universidade Federal de Goiás (2011) en de Universidad Austral de Chile (2013). Sinds 2013 doceert hij filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is tevens voorzitter van het Latijns-Amerikaanse Fichte-Gezelschap (ALEF) en directeur van het wetenschappelijke tijdschrift “Revista de Estud(i)os sobre Fichte” en het gelijknamige online platform “Fichte”. Tot slot coördineert prof. Acosta tevens de activiteiten en gelijknamige boekenreeks “Re-Thinking Europe”. Zijn onderzoek focust op het Duitse Idealisme en de hedendaagse politiek filosofie.

Prof. dr. Frank van Dun studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent. Van 1986 tot 2005 was hij hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Maastricht. Van 1974 tot 1985 was hij verbonden aan het Seminarie voor Algemene Rechtsleer van de Universiteit Gent. Sedert 1989 is hij lid van de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van dezelfde faculteit. Hij is auteur van onder meer Het Fundamenteel Rechtsbeginsel, De Utopie van de Mensenrechten en Mens, Burger, Fiscus.


 

Locatie

De Ifese Studiedag Religie en moraliteit vindt plaats op het eerste verdiep van de Sint-Aldegondiskaai 18, 2000 Antwerpen.