Ifese Lidmaatschap


Ifese Lidmaatschap


Wilt u de activiteiten van vereniging financieel ondersteunen? Dan kan u voor het lidmaatschap kiezen. Het zijn namelijk de leden die met hun bijdrage de vereniging en haar activiteiten mogelijk maken.

Lidmaatschap is mogelijk vanaf 60 euro per jaar. Studenten kunnen reeds vanaf 20 euro per jaar lid worden. U kan uw verzoek om lid te worden richten aan onze ledenverantwoordelijke, Manon Pellegrims (manon.pellegrims@ifese.be), en uw lidmaatschapsbijdragen storten op IBAN BE35 7310 5284 2137 BIC: KRED BE BB.

Meer doen?

  • Heeft u wat meer geld ter beschikking? Met een gift van 100 en 200 euro maakt u een extra seminarie of studiedag mogelijk. U kan Ifese ook opnemen in uw testament.
  • Heeft u wat tijd over en wilt u graag de educatieve of onderzoeksactiviteiten van de vereniging ondersteunen? Dan kan u een steentje bijdragen als vrijwilliger.