Ifese Giften


Giften


Wenst u Ifese financieel te ondersteunen?

Dan kunt u de vereniging ondersteunen met een gift. Giften kunnen gestort worden op IBAN: BE35 7310 5284 2137 en BIC: KRED BE BB. Het adres van Ifese vzw is de Elektriciteitsstraat 29 bus 204, 2800 Mechelen. Als vrije mededeling kan u uw volledige voor- en achternaam vermelden gevolgd door het woord ‘gift’ (bijvoorbeeld ‘Bart Janssens gift’).

Fiscale aftrekbaarheid

Ifese vzw is sinds 2023 erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek. Dit houdt in dat de giften in geld die u in het kalenderjaar 2023, 2024 of 2025 aan Ifese doet van de belastingvermindering voor giften van 45% kunnen genieten als ze aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

De voornaamste voorwaarden zijn de volgende:

  • de gift aan Ifese bedraagt minstens 40 euro,
  • u mailt uw volledige naam, adres en rijksregisternummer aan giften@ifese.be zodat wij u een attest kunnen bezorgen en
  • u vergeet niet bij uw fiscale aangifte in vak X, A het bedrag van uw gift op te nemen.

De fiscaal aftrekbare giften die u aan verschillende goede doelen doet, zijn ook als volgt begrensd:

  • de giften zijn samen maximaal 10% van uw totale netto-inkomen
  • de giften zijn samen niet groter dan het plafond (in aanslagjaar 2023 inkomsten 2022 was dit 392.200 euro).

Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de toelichting verstrekt op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Er kan nooit een tegenprestatie geleverd worden voor een gift die belastingvermindering geniet. Aldus komen lidgelden niet in aanmerking voor deze giften.