Ifese Workshop 25 januari 2024


IFESE WORKSHOP 25 januari 2024

Op vrijdag 25 januari 2024 vond een Ifese Workshop plaats te Gent. De volgende topics werden besproken:

  • “Evaluatie van de nieuwe wet bescherming van het marien milieu”
    Dr. Simon Vanhove (rechten, UGent)
  • “De inhoud en rechtsgevolgen van de begroting”
    Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)

  • “Een aanzet voor een onderzoek naar de verschillen in argumentatiemodellen van rechterlijke uitspraken naargelang de te bereiken doelgroep”
    Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)