Lezing Schumpeter


LEZING SCHUMPETER


Op maandag 11 maart 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. LVSV Leuven een lezing met drs. Dieter Van Esbroeck (KU Leuven) over Schumpeter. De activiteit behoort tot de lezingenreeks over het Weens interbellum. Ze zal in Leuven plaatsvinden in aula 00.85 van Huis De Munter (Naamsestraat 69), start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Thema


In zijn jeugd stelde Schumpeter zich drie doelen: de grootste minnaar van Wenen worden, de grootste ruiter van Oostenrijk en de grootste econoom ter wereld. Over de eerste twee is het moeilijk uitspraken te doen, maar wat de derde betreft kan hij toch tot een van de grootste economen van zijn tijd worden gerekend. In deze lezing zullen zijn leven en werken worden besproken. Het boek ‘Capitalism, Socialism en Democracy’ wordt vaak – volgens de spreker terecht – gezien als zijn magnum opus, dus dit zal de leidraad vormen voor de inhoudelijke discussie.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Drs. Dieter Van Esbroeck behaalde zijn master handelsingenieur aan de KU Leuven na een semester aan Paris Dauphine en een master of advanced studies in economics. Hij werkt thans aan een doctoraat in de economie bij VIVES, KU Leuven en is gastonderzoeker geweest bij de Universiteit Pompeu Fabra in Barcelona. Met een essay over het denken van Schumpeter en Hayek over de efficiëntie van markten won hij de Montaigne-essaywedstrijd van Ifese alvorens toe te treden tot het bestuur. In zijn doctoraatsonderzoek onderzoekt hij Schumpeters vraagstelling of de evolutie van de grote bedrijven gekarakteriseerd kan worden door dynamiek of ‘socialisatie’.