Lezing Kerkelijk en Romeins recht in de rechtspraktijk van het Ancien Régime


LEZING KERKELIJK EN ROMEINS RECHT IN DE RECHTSPRAKTIJK VAN HET ANCIEN RÉGIME


Op dinsdag 23 april 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Kring Historia een lezing met prof. dr. Wouter Druwé (KU Leuven) over kerkelijk en Romeins recht in de middeleeuwse en vroegmoderne rechtspraktijk. De activiteit behoort tot de lezingenreeks over christelijk denken. Ze zal in aula 01.28 van het Mgr. Sencie-Instituut (Erasmusplein 2, 3000 Leuven) plaatsvinden, starten om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Thema


In de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden traden juristen die opgeleid waren in het geleerde Romeins en kerkelijk recht op in een lokale context waarin zij zich moesten aanpassen aan het daar geldende particuliere recht. Tijdens deze lezing zal professor Druwé inzicht geven in hoe geleerd en lokaal recht met elkaar interageerden en concepten en procedures uit het kerkelijk recht konden binnensijpelen in de seculiere rechtspraktijk.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Prof. dr. Wouter Druwé studeerde rechten, kerkelijk recht, godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen en samenleving, recht en religie aan de KU Leuven. Hij behaalde een doctoraat in de rechten in 2018 met een proefschrift over “Loans and Credit in Consilia and Decisiones in the Low Countries (c. 1500-1680)”. Sinds 2023 is professor Druwé hoofddocent Romeins recht en rechtsgeschiedenis aan de faculteit rechtsgeleerdheid en criminologische wetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast doceert hij pandecten, kerkelijk strafrecht en geschiedenis van het kerkelijk recht. Hij heeft tevens gewerkt als gastprofessor aan Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, Paris 2 – Panthéon-Assas en de Academia Belgica te Rome.