Ifese Workshop 17 juni 2022


IFESE WORKSHOP 17 juni 2022

Op 17 juni 2022 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken:

 • “Motivering in APP en PEPP besluiten – Besluit (EU) 2015/5, 2015/1613, 2017/102, 2017/1316, (ABSPP); 2014/828,  2017/101, 2017/1360, 2017/2199,  2020/187 (CBPP3); 2015/774, 2015/2101, 2015/2464, 2016/702, 2017/100, 2020/188 (PSPP); 2016/948, 2017/103, 2017/1359, 2020/441 (CSPP); 2020/440, 2020/1143, 2021/174 (PEPP) van de ECB”
  Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)
 • Wraak volgens Posner
  Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven)
 • “Is vergif een goed buiten de handel?”
  Dr. Johan Van de Voorde (rechten, UA)
 • “Het pingpong spel tussen de wetgever en het Hof van Cassatie met betrekking tot de interpretatie van het toepassingsgebied van de nietigheidsleer in het Gerechtelijk Wetboek”
  Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)