Ifese Webinar Seksismewet


WEBINAR SEKSISMEWET


Op woensdag 26 april 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. het VRG Leuven, VRG Gent en VRG Brussel een webinar over de seksismewet met prof. dr. Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis & KU Leuven) en prof. dr. Liesbet Stevens (KU Leuven). De activiteit is erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten.

.


Programma


20.00u – 20.05u Welkomstwoord

20.05u – 20.45u Prof. dr. Liesbet Stevens (KU Leuven)

20.45u – 21.25u Prof. dr. Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis & KU Leuven)

21.25u – 21.45u Panelgesprek gemodereerd door drs. Jitte Akkermans (KU Leuven)

21.45u – 22.00u Vragenronde

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Jogchum Vrielink studeerde bestuurskunde (1999, Universiteit Twente en Stockholm University) en rechtsantropologie (2001, KU Leuven). In 2010 promoveerde hij tot doctor in de rechten op een proefschrift over de uitingsdelicten in de Belgische racismewetgeving (KU Leuven). Daarna was hij postdoctoraal onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn discriminatierecht binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid van de KU Leuven. Thans doceert hij discriminatierecht aan de Université Saint-Louis. Hij verricht vooral onderzoek naar aspecten van het discriminatierecht, de rechtsantropologie (vnl. op kwesties inzake discriminatie en hatespeech), de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid.

Prof. dr. Liesbet Stevens studeerde filosofie aan de KU Leuven (1993). In 2002 promoveerde ze tot doctor in de rechten op een proefschrift over strafrecht en seksualiteit. Sindsdien doceert ze het vak seksueel strafrecht (KU Leuven). Van 2004 tot 2009 werkte ze als raadgever gelijke kansen voor de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. In 2008 werd ze lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Sinds september 2014 is ze adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. In haar publicaties legt ze zich voornamelijk toe op het strafrechtelijk kader met betrekking tot de integriteit van personen. Ze heeft jarenlange ervaring met schrijven en spreken over seksisme, discriminatie, gelijkheid van vrouwen en mannen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.