Ifese Webinar Oorlogsrecht


Ifese Webinar Oorlogsrecht


Op dinsdag 3 mei 2022 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over oorlogsrecht met em. prof. dr. Christine Van den Wyngaert (UAntwerpen). De activiteit zal online plaatsvinden, start om 19u en eindigt om 20u. De activiteit is gratis en erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor een punt.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot het hoofd educatie, Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Spreker


Em. prof. dr. Christine Van den Wyngaert (Universiteit Antwerpen) doceerde een kwart eeuw internationaal strafrecht. Ze zetelde als rechter in het Joegoslaviëtribunaal (2003-2009) en Internationaal Strafhof (2009-2018). Thans zetelt ze in het Kosovo-tribunaal. Barones Van den Wyngaert heeft eredoctoraten van de Uppsala University (2001), Vrije Universiteit Brussel (2009), Maastricht University (2013), Case Western Reserve University (2013) and Stellenbosch University (2019). Ze ontving tevens de Gouden Erepenning van het Vlaams Parlement (2013), het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2018), de World Peace through Law award van de Washington University of Saint Louis (2018) en Jescheck prize van de Association internationale de droit penal en het Max Planck Institute for Foreign and International Law (2019) en tienjaarlijkse Vespasian V. Pella Medal (2019).