Webinar Dierenwelzijnsrecht


WEBINAR DIERENWELZIJNSRECHT


Op woensdag 26 juni 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over het dierenwelzijnsrecht met dr. Elien Verniers (UGent). De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 19.30 uur. Er werd door de Orde van Vlaamse Balies een erkenning toegekend als een beroepsopleiding voor één punt.

.


Programma


19.30u – 19.35u Welkomstwoord

19.35u – 20.35u Uiteenzetting dr. Elien Verniers (UGent)

20.35u – 21.00u Vragenronde gemodereerd door dr. Simon Vanhoven (UGent)

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

Advocaten die in het kader van hun permanente vorming graag hun aanwezigheid geregistreerd zien, betalen voorafgaand aan het webinar 50 euro op de rekening van Ifese (BE35 7310 5284 2137) met vermelding van ‘Naam + webinar’. Er werd voor het webinar een erkenning toegekend door de Orde van Vlaamse Balies voor één punt permanente vorming.

.


Spreker


Dr. Elien Verniers is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. Ze behaalde een master, LLM en doctoraat in de rechten aan diezelfde universiteit. Haar onderzoek en publicaties focussen op het dierenwelzijnsrecht. Daarbij gaat ze o.a. in op het landbouwdierenwelzijnsrechten, de Grondwettelijke verankering van de bescherming van de dieren, de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens over onverdoofd slachten en de verhouding tussen de natuurbescherming en het dierenwelzijn.