Webinar Stikstof


WEBINAR STIKSTOF


Op maandag 13 maart 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over stikstof met prof. dr. Geert Van Hoorick (UGent) en prof. dr. Chris Backes (Universiteit Utrecht). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 19u. De activiteit is erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten.

.


Programma


19.00u – 19.05u Welkomstwoord

19.05u – 19.45u Prof. dr. Geert Van Hoorick (UGent) ‘In de ban van het stikstofarrest in Vlaanderen.’

19.45u – 20.25u Prof. dr. Chris Backes (Universiteit Utrecht) ‘Kan stikstof ook anders? Enkele vergelijkende opmerkingen over het juridisch kader in Nederland en Duitsland.’

20.25u – 20.45u Panelgesprek gemodereerd door drs. Simon Vanhove (KU Leuven)

20.45u – 21.00u Vragenronde

.


Inschrijven


Advocaten die dit webinar willen volgen in het kader van hun permanente vorming (erkenning verkregen voor 2 punten bij de OVB), schrijven zich in via onze partner, Gandaius, via deze link.

Andere deelnemers kunnen zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Geert Van Hoorick studeerde rechten en stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling aan de UGent. Nadien doctoreerde hij in de rechten met een  proefschrift over “Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg”. Hij is als hoogleraar actief aan de UGent (Centrum voor Milieu- en Energierecht) in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op  het natuur- en landschapsbeschermingsrecht, en ruimtelijkeordeningsrecht.

Prof. dr. Chris Backes studeerde politiek en rechten aan de universiteit van Freiburg. Zijn doctoraat behaalde hij aan de universiteit van Nijmegen. Thans is hij als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Utrecht, waar hij omgevingsrecht doceert. In die hoedanigheid is hij ook verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Hij focust zijn onderzoek vooral op het domein van milieu- en natuurbeschermingsrecht.