Ifese Webinar Rechtslinguïstiek


IFESE WEBINAR RECHTSLINGUÏSTIEK


Op vrijdag 19 maart 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over de rechtslinguïstiek en het Belgisch recht met prof. dr. Laurent Gautier (Universiteit van Bourgondië) en prof. dr. Karl Hendrickx (UAntwerpen). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 20u.

.


 Thema


Taal speelt een belangrijke rol binnen zowel de rechtspraktijk als de rechtswetenschap. Dit geldt in het bijzonder voor een meertalig land als België. Doel van het webinar is bijgevolg een inleiding te geven in de basisprincipes van de rechtslinguïstiek en welke meerwaarde deze discipline voor de Belgische rechtswetenschap kan vormen.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Spreker


Prof. dr. Laurent Gautier is professor aan de Universiteit van Bourgondië, alwaar hij het laboratorium Texte – Image – Langage leidt. Het onderzoek van professor Gautier en zijn team spitst zich toe op vaktalen (zoals de taal van het recht en economische vaktalen), discours tradities, tekstsoorten in de Germaanse en Romaanse talen.

Prof. dr. Karl Hendrickx doceert rechtstaalbeheersing aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij ook buitengewoon gastdocent aan de KU Leuven en taaladviseur bij het Rekenhof. Professor Hendrickx is germanist van opleiding en behaalde zijn doctoraat met een proefschrift over de taalopmerkingen in de adviezen van de Raad van State.