Webinar Klimaatzaken EHRM


WEBINAR KLIMAATZAKEN EHRM


Op donderdag 3 oktober 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over de klimaatzaken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met dr. Jürgen Vanpraet (UGent) en dr. Evelyne Maes (Université Saint-Louis). De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 19.30 uur. Er werd bij de Orde van Vlaamse Balies een erkenning aangevraagd als een beroepsopleiding voor twee punten.

 


Thema


Op 9 april 2024 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak in drie klimaatzaken, met name de zaken Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e.a. t. Zwitserland (nr. 53600/20), Carême t. Frankrijk (nr. 7189/21) en Duarte Agostinho e.a. t. Portugal en 32 anderen (nr. 39371/20). In de eerste zaak stelde het Hof schendingen vast van het recht op de bescherming van het privé- en gezinsleven (artikel 8 EHRM) en recht tot toegang tot de rechter (artikel 6 EHRM). In de andere twee zaken werd de klacht onontvankelijk verklaard. Het webinar bekijkt de inhoud van deze arresten, situeert ze ten opzichte van de andere klimaatzaken en bekijkt tot slot ook of deze rechtspraak gewenst is in het licht van de rol die aan politici en rechters toekomt in een democratische rechtsstaat.

 


Programma


19.30u – 19.35u Welkomstwoord

19.35u – 20.15u Dr. Evelyne Maes (Université Saint-Louis)

20.15u – 20.55u Dr. Jürgen Vanpraet (UGent)

20.55u – 21.15u Panelgesprek gemodereerd door dr. Simon Vanhove (UGent)

21.15u – 21.30u Vragenronde

 


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

Advocaten die in het kader van hun permanente vorming graag hun aanwezigheid geregistreerd zien, betalen voorafgaand aan het webinar 50 euro op de rekening van Ifese (BE35 7310 5284 2137) met vermelding van ‘Naam + webinar klimaatzaken’. Er werd voor het webinar een erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten permanente vorming.

 


Sprekers


Dr. Evelyne Maes behaalde in 2003 een licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en het jaar daarop een master in de rechten aan de University College of London. In 2016 behaalde ze aan die eerste universiteit ook nog een doctoraat in de rechtswetenschappen. Als gastdocent doceert ze discriminatierecht bij Uliège en seminarie rechtstheorie aan de UCLouvain-Université Saint-Louis te Brussel. Zij doceert ook als plaatsvervanger onderwijsrecht aan KU Leuven (2023-2024). Daarnaast was ze ook bestuurder bij het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en is zij advocaat met een specialisatie in grondwettelijk recht, publiekrecht en discriminatierecht.

Dr. Jürgen Vanpraet behaalde een master rechten aan de Universiteit Gent in 2006. In 2011 promoveerde hij als doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift “De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State”. Thans is hij werkzaam als advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en verbonden aan de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht van de UGent, waar hij actief is binnen het staatsrecht en het bestuursrecht.