Ifese Seminarie Coronarechtspraak


IFESE SEMINARIE CORONARECHTSPRAAK


Op zaterdag 19 november 2022 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een seminarie over de coronarechtspraak. Het seminarie wordt begeleid door Willem Verrijdt (praktijklector KU Leuven). De activiteit start om 13u30 in Leuven.

.


Programma


13:30 – 14:00 Algemene inleiding

14:00 – 15:00 Sessie 1

15:15 – 16:15 Sessie 2

16:30 – 17:30 Sessie 3

.


Begeleider


Willem Verrijdt behaalde zijn licentie in de rechten in 2004 aan de KU Leuven. Sindsdien is hij aan diezelfde universiteit verbonden, achtereenvolgens als assistent (2004-2008) , praktijkassistent (2008-2011), vrijwillig wetenschappelijk medewerker (2011-2017) en praktijklector (2017-heden). Hij is daarnaast ook redactiesecretaris (2021-heden) van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht. Van 2008 tot 2022 was hij referendaris aan het Grondwettelijk Hof. Sinds maart 2022 zetelt hij daar als rechter.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor dit seminarie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot het hoofd educatie, Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Teksten


De aanwezigen worden geacht op voorhand een aantal teksten te lezen teneinde aan de discussie te kunnen deelnemen.