Video Ifese Lezingenreeks Christelijk denken


Ifese Lezingenreeks Christelijk denken


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) lanceerde in 2022 een lezingenreeks over het christelijk denken.


1. Morele grondslagen van de markt bij Lessius | Evenementomschrijving


2. Subsidiariteit | Evenementomschrijving


3. Italiaans Humanisme | Evenementomschrijving


4. Kerkelijk en romeins recht in de rechtspraktijk van het ancien régime | Evenementomschrijving


5. Rerum Novarum | Evenementomschrijving