Ifese Lezing De Morele Grondslagen van de Markt


IFESE LEZING DE MORELE GRONDSLAGEN VAN DE MARKT


Op woensdag 9 november 2022 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. CDS Leuven en Katechetika een lezing over de morele grondslagen van de markt met prof. dr. Wim Decock (UCLouvain & ULiège). De activiteit behoort tot de lezingenreeks over het Christelijk denken. Ze zal in aula MTC 01.03 (Sint-Michielsstraat 6, Leuven) plaatsvinden, start om 20 uur en eindigt om 21u30. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Lezing


De titel van de lezing is “Enerzijds – anderzijds. Economie, samenleving en spiritualiteit volgens een oude Leuvense meester” en wordt door de spreker als volgt samengevat:

Nog niet zolang geleden vierden we het eeuwfeest van een van de beroemdste traktaten uit de sociale wetenschappen: Max Webers’ “Protestantse Ethiek en de Geest van het Kapitalisme” (1920). Het werk heeft aanleiding gegeven tot veel mythevorming, met name inzake de zogenaamde Protestantse wortels van onze moderne economie. Wars van deze controverses wil ik de eigenlijke methodologische intuïtie van Weber onderstrepen: we kunnen de identiteit van onze moderne Europese samenleving pas begrijpen, als we terug de spirituele fundamenten bestuderen waaruit die gegroeid is. En dan komen we snel uit bij belangrijke auteurs uit de Lage Landen zoals Leonardus Lessius (1554-1623), die man die in zijn tijd onder de zakenlui en politieke leiders bekend stond als het “Orakel der Nederlanden”. Hoewel elke context verschillend is, en de tijden veranderen, wil deze lezing stilstaan bij de blijvende betekenis van deze grote leermeester uit het vroegmoderne Brabant. Uitgangspunt daarbij is zijn uitgesproken zoektocht naar evenwicht tussen verschillende maatschappelijke belangen en individueel-menselijke verlangens.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Spreker


Prof. dr. Wim Decock behaalde zowel een master klassieke filologie aan de KU Leuven als een master in de rechten aan de UGent. In 2011 voegde hij daar een dubbeldoctoraat aan de KU Leuven en Università degli Studi Roma Tre aan toe. Zijn doctoraat besprak de invloed van theologen op het contractenrecht in de vroegmoderne tijd. Nadien werkte hij als onderzoeksleider aan het Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt) en werd hij benoemd als onderzoeksprofessor aan de KU Leuven. Thans doceert hij als hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de UCLouvain en de ULiège. In 2019 publiceerde professor Decock Le marché du mérite: Penser le droit et l’économie avec Léonard Lessius op basis waarvan hij zijn lezing zal geven.