Ifese Colloquium 2022

 


IFESE COLLOQUIUM 2022


Op zaterdag 10 september 2022 organiseert Ifese het jaarlijkse Ifese Colloquium. Tijdens dit colloquium presenteren de Ifese Onderzoekers elk enkele onderzoeksbevindingen uit het onderzoek dat ze het afgelopen jaar hebben verricht. Het colloquium start om 10u30 in het Pleitlokaal van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula – Universiteit Gent – Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

.


Programma


 

10:30-10:40 Welkomstwoord

I. Paradigmatische constitutie

10:40-11:20 Drs. Vince Liégeois (taalkunde, Universiteit van Bourgondië/HHU)

 • Thema: Tekstlinguïstiek
 • Titel: Inter-Spreker Variatie in audiovisuele weerberichten. Een corpusgebaseerde analyse

11:20-11:35 Informeel gesprek en pauze

11:35-12:15 Drs. Vincent Vincke (filosofie, VUB)

 • Thema: Wittgenstein
 • Titel: Wittgensteins Cambridge-lezingen van 1933 en de plaats van ‘esthetische regels’ Schommelen tussen de calculus- en de antropologische benadering

12:15-12:30 Informeel gesprek en pauze

.

II. Lunch

12:30-13:30 Broodjeslunch

.

III. Politieke constitutie

13:30-14:10 Drs. Max De Schryver  (rechten, UGent)

 • Thema: Burgerlijk procesrecht
 • Titel: De traditie als motief bij de interpretatie van nieuwe regels in het burgerlijk procesrecht

14:10-14:25 Informeel gesprek en pauze

14:25-15:05 Drs. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven)

 • Thema: Energierecht in Vlaanderen
 • Titel: Kerntaken van de distributienetbeheerder in België en Nederland

15:05-15:20 Informeel gesprek en pauze

.

IV. Koffiepauze

15:20-15:40 Koffiepauze

 

V. Economische constitutie

15:40-16:20 Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)

 • Thema: Bail-outs
 • Titel: Informatierechten en begrotingsbevoegdheid van het parlement bij de redding banken en overheden

16:20-16:35 Informeel gesprek en pauze

16:35-17:15 Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven)

 •          Thema: Economisch publiekrecht
 •          Titel: Interne werking van het internationaal investeringsrecht

17:15-17:30 Informeel gesprek en pauze

 

VI. Diner

18:00-21:00 Avonddiner te Gent


Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor dit colloquium via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Max De Schryver (max.deschryver@ifese.be). Deelname aan de lezingen is gratis. Bij de lunch en het diner betaalt elke deelnemer de eigen consumptie.