Lezing Technocratie of Democratie?


LEZING ‘TECHNOCRATIE OF DEMOCRATIE?’


Op dinsdag 28 november 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. LVSV Brussel een lezing met prof. dr. Stefan Rummens (KU Leuven) met als titel ‘Technocratie of democratie? waarbij deze zich zal toeleggen op onder meer de tegenstelling tussen technocratie en democratie, de rol van experten in het democratisch debat, het technocratisch karakter van de EU, en op de rol van rechters (‘rechterlijk activisme’). De activiteit zal te op de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) (Pleinlaan 2, 1050 Elsene – Lokaal I.0.0.2.) start om 19u30 en eindigt om 21u00. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

 


Spreker


Prof. dr. Stefan Rummens is hoogleraar politieke filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.  Daar geeft hij onder andere les over politieke filosofie en ethiek. Zijn onderzoek focust op discoursethiek, deliberatieve democratie, populisme, politiek extremisme en representatie. In 2016 schreef hij een boek getiteld ‘Wat een theater! Politiek in tijden van populisme en technocratie!’