Ifese Seminarie Ontwikkelingseconomie


IFESE SEMINARIE ONTWIKKELINGSECONOMIE


Op zaterdag 28 augustus 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een seminarie over ontwikkelingseconomie. Het seminarie wordt begeleid door em. prof. dr. Frank Naert (UGent). De activiteit start om 13u30 in lokaal Paddenhoek 1.1.

.


Programma


13:30 – 14:00 Algemene inleiding

14:00 – 15:00 Acemoglu & Robinson, “The making of Prosperity and Poverty”

15:15 – 16:15 Acemoglu & Robinson, “The Red Queen”

16:30 – 17:30 Banerjee & Duflo, “Policies, Politics”

.


Begeleider


Em. prof. dr. Frank Naert studeerde economie aan de Universiteit Gent. Later zou hij daar eveneens aan de slag gaan als assistent en zijn doctoraat economie behalen. Frank Naert werkte als adjunct-auditeur bij het Rekenhof en als adviseur voor de federale overheid en de minister voor ondernemen en vereenvoudigen. Hij was docent aan de Hogeschool Gent, waar hij decaan was van de faculteit bedrijf en organisatie tussen 2009 en 2013. Professor Naert is eveneens assessor bij de Belgische mededingingsautoriteit en doceerde o.a. openbare financiën, concurrentiebeleid en internationale economie aan de UGent.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor dit seminarie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot het hoofd educatie, Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Teksten


De aanwezigen worden geacht op voorhand drie teksten te lezen teneinde aan de discussie te kunnen deelnemen:

  • Acemoglu & Robinson, “The making of Prosperity and Poverty” (hoofdstuk 3) in Why Nations Fail
  • Acemoglu & Robinson, “The Red Queen” (hoofdstuk 2) in The Narrow Corridor.
  • Banerjee & Duflo, “Policies, Politics” (hoofdstuk 10) in Poor Economics.