Ifese Studentenpresentatie – Ultramontanisme


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – ULTRAMONTANISME


De studentenpresentatie over ultramontanisme vindt plaats op vrijdag 16 juli 2021 en start om 20u in Leuven in aula MSI1 00.28.

Lezing


De Franse Revolutie wordt doorgaans gepercipieerd als een van de pijlers van de moderne beschaving. De revolutionaire beweging maakte echter ook vele slachtoffers, zoals de adel, die in opstand kwam tegen het verlies van zijn privileges en de vervolging van de Kerk. In deze lezing bespreekt Dimitri De Roover de ‘société sainte’, een geheim netwerk van jonge aristocraten dat in de Zuidelijke Nederlanden aan de wieg stond van een oppositiebeweging die zich entte op een politieke vorm van het katholicisme. Het zal gaan over de intellectuele geschiedenis van een groep edellieden die in de geopolitieke en religieuze context van de eerste helft van de negentiende eeuw geplaatst zal worden.
.

Spreker


Dimitri De Roover behaalde in 2019 zijn master in de geschiedenis aan de KU Leuven, met als specialisatie de politieke en religieuze geschiedenis van de moderne periode. Op dit moment volgt hij de masteropleiding overheidsmanagement en -beleid aan diezelfde universiteit. Recent werd hij lid van Ifese en werkt er onder meer mee aan de bijdrage over geschiedenis in het boek ‘Wetenschap in Perspectief’.
.
.
.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor dit seminarie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).