Ifese Studentenpresentatie over Augustinus


IFESE STUDENTENPRESENTATIE OVER AUGUSTINUS


Op vrijdag 19 juli 2019 geeft Benedict Vanlanduyt om 20u een lezing over Sint-Augustinus. Deze studentenpresentatie zal plaatsvinden in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte op het Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven.

 


Spreker


 

Benedict Vanlanduyt studeert filosofie en rechten aan de KU Leuven. Ze schreef een bachelorproef over Augustinus’ visie op vrije wil-recht-straf-oorsprongszonde. Deze thesis zal het uitgangspunt vormen van haar presentatie. Benedict is sinds 2016 actief als bestuurslid bij het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).