Ifese Studentenpresentatie Schorsing van de grondwet


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – SCHORSING VAN DE GRONDWET


De studentenpresentatie over de schorsing van de Grondwet vindt plaats op vrijdag 7 juli 2023 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


De Belgische Grondwet kent al sinds 1831 een verbod op de noodtoestand. Dat wil zeggen dat grondwettelijke bepalingen in geen enkele situatie geschorst kunnen worden. Het idee is dat, hoe uitzonderlijk de situatie ook mag zijn, men moet blijven vasthouden aan het normale recht en de normale manier van werken. In deze lezing bespreekt Arne Van Meerbeeck in welke mate dat principe twee eeuwen later nog intact is, en hoe dat principe zich verhoudt ten opzichte van de ingrijpende maatregelen die we tijdens de coronapandemie gekend hebben. Op basis van die analyse wordt een blik geworpen op de vraag hoe de Belgische Grondwet in de toekomst dient om te gaan met uitzonderlijke situaties.

.

Spreker


Arne Van Meerbeeck vervolledigt momenteel zijn master in de rechten aan de KU Leuven. Daarin specialiseert hij zich in het publiekrecht en het strafrecht. In dat kader schreef hij zijn thesis ‘Omgaan met uitzonderlijke situaties in de Belgische Grondwet: Over de coronapandemie en de toekomst van artikel 187 Gw.’, waarop deze lezing gebaseerd is.
.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).