Ifese Studentenpresentatie Wittgenstein 2022


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – WITTGENSTEIN


De studentenpresentatie over “Wittgensteins ‘Lecture on Ethics’. Over logische mogelijkheid en noodzakelijkheid.” vindt plaats op vrijdag 29 juli 2022 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


In deze presentatie buigt Vincent Vincke zich over de enige tekst die de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein exclusief wijdde aan de ethiek. De tekst zelf is de transcriptie van een lezing die hij in november 1929 gaf aan een lekenpubliek, zo’n 7 jaar na de publicatie van diens beroemde ‘Tractatus Logico-Philosophicus’ (1922). De presentatie zelf gaat in op de significante veranderingen in diens filosofie tussen de twee teksten, en de impact hiervan op de lezing van 1929. Alsook over de verhouding tussen diens denken over logica en ethiek: de grenzen van de zinvolle taal, de onzinnigheid van ethische uitspraken,  en de (semantische) rol van het ‘ethische’ moeten.

.


Spreker


Drs. Vincent Vincke (VUB/FWO) behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een Research Master in Philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein. Daarnaast is hij als hoofd educatie van Ifese  verantwoordelijk voor de educatieve programma’s.

.


Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).