Ifese Studentenpresentatie Dierwaardigheid


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – DIERWAARDIGHEID


De studentenpresentatie over dierwaardigheid vindt plaats op vrijdag 28 juli 2023 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


In de dierenethiek wordt tegenwoordig op een zéér rationele manier gekeken naar hoe we als mens met dieren moeten omgaan. Zo wordt een onderscheid maken tussen ‘mens’ en ‘dier’ door veel ethici beschouwd als een niet te rechtvaardigen vorm van discriminatie (speciësisme). In deze lezing wordt de dominante manier van denken in de dierenethiek radicaal in vraag gesteld door ze te confronteren met de morele intuïties die mensen er in realiteit op nahouden en door na te gaan wat de rol van rationaliteit in de ethiek kan zijn. Het denken over dierwaardigheid in deze lezing zal sterk voortbouwen op literatuur en narratieve filosofie, omdat op deze manier moeilijk te expliciteren zaken kunnen worden geëvoceerd. Specifieke aandacht zal hierbij besteed worden aan de omgang met dieren in de intensieve veeteelt en de vaststelling dat het morele aanvoelen over de wanpraktijken die daar plaatsvinden bij veel mensen in conflict staat met het morele aanvoelen over de dierlijke producten die daar geproduceerd worden.
.

Spreker


Johannes Derboven studeerde milieu- en preventiemanagement, beleidseconomie en economische wetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel rondt hij een master wijsbegeerte af aan de Universiteit Antwerpen. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen), waar zijn onderzoek zich voornamelijk richt op het simuleren van de budgettaire en herverdelende effecten van (hervormingen van) belastingen en uitkeringen.
.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).