Ifese Studentenpresentatie Hercodificaties


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – HERCODIFICATIES


De studentenpresentatie over de taalkundige aspecten van hercodificaties vindt plaats op vrijdag 2 september 2022 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


Tijdens deze lezing bespreken Jitte Akkermans en Vince Liégeois hun artikel “Recodifying the Law: A Metalinguistic Inquiry into the Recodification of Belgian Law Between 2014–2019“. Daarin onderzochten ze a.d.h.v. de adviezen van de Raad van State welke taalkundige moeilijkheden men bij hercodificaties moet overbruggen. Deze werden verder uitgelicht aan de hand van inzichten uit zowel de taalkunde (met name uit de discourslinguïstiek en metalinguïstiek) als de institutionele context (positie van en procedures voor de Raad van State) en rechtstheorie (o.a. von Savigny en Hayek).

.


Sprekers


Jitte Akkermans behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor en master economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Thans is hij als doctoraatsstudent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van die laatste universiteit. Jitte is algemeen directeur bij het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie vzw.

 .

Vince Liégeois is doctoraatsonderzoeker in de (Romaanse) taalkunde aan de Universiteit van Bourgogne en de HHU Düsseldorf. Zijn onderzoek spitst zich toe op corpuslinguïstiek, discourstradities en cognitieve semantiek. Momenteel werkt hij aan een doctoraatsproject over individuele variatie in audiovisuele weerberichten. Verder is hij Hoofd Publicaties bij het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie.

.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).