Ifese Workshop 22 maart 2024

IFESE WORKSHOP 22 maart 2024 Op vrijdag 22 maart 2024 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken: “Afhankelijkheidsrelaties in monetair en economisch beleid” Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven) “Proeftuinen voor waterstof en CO2” Dr. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven) “Juridisch formalisme in het burgerlijk procesrecht?” Drs. Max De Schryver (rechten, […]

Ifese Workshop 23 februari 2024

IFESE WORKSHOP 23  februari 2024 Op vrijdag 23 februari 2024 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken: “Werkloosheids- en inactiviteitsvallen” Johannes Derboven (sociologie, UA) “Moral hazard in koolstofmarkten op de weg naar ‘netto-nuluitstoot’” Dr. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven) “Een rechtshistorische analyse van het recht op hoger beroep tegen tussenbeslissingen. Van […]

Ifese Workshop 27 oktober 2023

IFESE WORKSHOP 27 oktober 2023 Op vrijdag 27 oktober 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken: “Aanloop en verschillen bij de ontwikkeling van de procedure voor het Hof van Cassatie en de Hoge Raad” Drs. Max De Schryver (rechten, UGent) “Groene energie in een vrije markt?” Dr. Simon Vanhove (rechten, […]

Diplomatieke immuniteit en de opkomst van de moderne diplomatie in de 16e eeuw

De 16e eeuw wordt meestal als een overgangsperiode beschouwd tussen de oude diplomatie van de late middeleeuwen en de moderne diplomatie die in de 17e en 18e eeuw tot volle bloei kwam. Kenmerkend voor deze evolutie zijn de verspreiding van de permanente ambassade vanuit het Italiaanse schiereiland en daarmee gepaard gaand een veranderende opvatting van […]

Ifese Workshop 25 augustus 2023

IFESE WORKSHOP 25  augustus 2023 Op vrijdag 25 augustus 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken: “De ontwikkeling van het waarheidsbeginsel in het burgerlijk procesrecht” Drs. Max De Schryver (rechten, UGent) “Waterstof in het federale België” Dr. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven) “Constitutionele beperkingen op overheidsschuld – Bijzondere financieringswet, samenwerkingsakkoorden […]

Ifese Workshop 26 mei 2023

IFESE WORKSHOP 26  mei 2023 Op vrijdag 26 mei 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken: “Belang bij het instellen van hoger beroep in strijd met ingenomen standpunten in eerste aanleg” Drs. Max De Schryver (rechten, UGent) . “Methodologische overwegingen bij patronen als contextafhankelijke elementen” Drs. Vince Liégeois (taalkunde, […]

Ifese Workshop 21 april 2023

IFESE WORKSHOP 21  april 2023 Op vrijdag 21 april 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Gent. De volgende topics werden besproken: “De nieuwe omschrijving van toestemming in het seksueel strafrecht terminologisch bekeken – deel 2” Drs. Vince Liégeois (taalkunde, Universiteit van Bourgondië/HHU) “Eenjarigheid van de begroting – GwH 5 maart 1996 (13/96), 28 april […]

Ifese Workshop 24 maart 2023

IFESE WORKSHOP 24  maart 2023 Op vrijdag 24 maart 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken: “Het voorbehoud van een beperkt zakelijk recht” Dr. Johan Van de Voorde (rechten, UA) “Dolfijnen in de Golf van Biskaje (Fr.RvSt. nr. 449788, 20 maart 2023)’” Drs. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven) “Nog […]

Ifese Workshop 24 februari 2023

IFESE WORKSHOP 24  februari 2023 Op vrijdag 24 februari 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Gent. De volgende topics werden besproken: “Eenjarigheid van de belastingen – GwH  26 april 2006 (59/2006), 21 december 2017 (145/2017) en 24 oktober 2019 (157/2019) en Cass. 16 juni 2017 (F.15.0127.N)” Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven) “De Europese Natuurherstelwet’” Drs. Simon […]