Webinar Imperialisme in de Russische literatuur en cultuur


WEBINAR IMPERIALISME IN DE RUSSISCHE LITERATUUR EN CULTUUR


Op donderdag 10 oktober 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over Imperialisme in de Russische literatuur en cultuur met dr. Sander Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen). De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 20 uur.

 


Thema


Dr. Sander Brouwer zal ingaan op de plaats van imperialisme in de Russische literatuur en cultuur. Daarbij behandelt hij, met aandacht voor de historische en maatschappelijke context, hoe vele Russische auteurs en intellectuelen van voor de negentiende eeuw tot vandaag een vorm van imperialisme omarmden, alsook enkele uitzonderingen hierop. De vraag rijst daarbij waarom de koloniale mentaliteit in de Russische cultuur niet verdween in de twintigste eeuw en hoe dit kan evolueren na de Russische inval in Oekraïne in 2022.

 


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd studentenprogramma’s Jens Van Mieghem (jens.vanmieghem@ifese.be).

 


Spreker


Dr. Sander Brouwer is oud-docent Russische literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij lesgaf in de opleiding Europese talen en culturen. Hij heeft gepubliceerd over Russische literatuur van de zeventiende eeuw tot de eenentwintigste eeuw en vertaalde onder meer enkele werken van Avvakoem, Voznesenski en Tsjaadajev. Hij is tevens al enkele jaren een regelmatige spreker in de langlopende lezingenreeks “Spraakmakende boeken” van de Rijksuniversiteit Groningen.