Ifese Testament


Testeren


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie vzw organiseert haar educatieve, onderzoeks- en studentenprogramma’s met behulp van lidmaatschapsbijdragen en giften. Eén van de wijzen waarop een gift kan plaatsvinden, is door middel van een testament.

Een testament kan op verschillende wijzen opgesteld worden, met name door middel van een eigenhandig testament, een notarieel testament of een internationale testament. U kan meer informatie over het opstellen van een testament raadplegen op de website van de Nederlandstalige notarissen.

Sinds 1 januari 2021 is er een verlaagd tarief van 0% van toepassing voor de erfbelasting op legaten aan verenigingen zonder winstoogmerk (artikel 2.7.4.2.1. 10° decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit). Over dit verlaagd tarief kan u meer informatie vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Wilt u de vereniging op een andere wijze steunen?