Ifese verwelkomt nieuw lid in dagelijks bestuur


Ifese verwelkomt nieuw lid in dagelijks bestuur


Hoofd Administratie Lieven Van de Keere tijdens Ifese-lezing

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) verwelkomt een nieuw lid in zijn dagelijks bestuur, Lieven Van de Keere.

Ifese tracht inzichten uit verschillende academische disciplines over waarden en instituties toegankelijk te maken. Zijn dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitwerking van de educatieveonderzoeks– en studentenprogramma’s die de raad van bestuur heeft goedgekeurd. Gisteren werd Lieven aan dit orgaan toegevoegd als hoofd administratie.

Lieven leerde Ifese voor het eerst kennen bij zijn deelname aan het webinar over homonegativiteit op 14 april 2021. Later dat jaar vervoegde hij Ifese als vrijwilliger. Daarnaast is hij sinds 28 maart 2023 lid van de algemene vergadering.

In zijn hoedanigheid als vrijwilliger verzorgde hij op de website de beschrijving van de educatieve activiteiten die hebben plaatsgevonden. Tevens stelde hij het jaarverslag op. Tot slot ondersteunde hij het dagelijks bestuur als secretaris.

Lieven heeft een bachelordiploma rechtspraktijk behaald aan AP Hogeschool. Momenteel studeert hij rechten aan de VUB. Als geëngageerd student organiseert hij leesclubjes bij de studentenverenigingen waarin hij actief is.