Ifese verwelkomt nieuw bestuurslid


Ifese verwelkomt nieuw bestuurslid


Ifese-bestuurslid Achilles Van Gestel

 

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) verwelkomt een nieuw lid in haar raad van bestuur, Achilles Van Gestel.

Ifese tracht inzichten uit verschillende academische disciplines over waarden en instituties toegankelijk te maken. Haar raad van bestuur bepaalt op welke wijze dit gebeurt door educatieve, onderzoeks– en studentenprogramma’s vast te leggen en deze in samenwerking met de vrijwilligers uit te voeren. De raad van bestuur omvat daartoe zowel academici als niet-academici uit verschillende disciplines. Gisteren werd ook Achilles aan dit orgaan toegevoegd.

Achilles leerde Ifese initieel kennen toen hij als eerstejaars student filosofie op 23 februari 2019 deelnam aan de studiedag over de Verlichting, die plaatsvond aan de de Vrije Universiteit Brussel waar hij studeerde. Twee jaar later nam hij een engagement op bij Ifese, met name als vrijwilliger. Eind 2022 werd hij vervolgens opgenomen in haar algemene vergadering.

Als vrijwilliger schreef Achilles twee educatieve teksten waarin hij enkele inzichten van Hannah Arendt (tekst) en Zygmynd Bauman (tekst) toegankelijk maakte.  Daarnaast organiseerde hij ook een lezingen over burgerschap aan de VUB en een lezing over kernwapens in zijn thuisstad, Antwerpen. Tevens ondersteunde Achilles de Montaigne-wedstrijd als secretaris van haar jury en was hij eveneens mee verantwoordelijk voor de throwback-thursday video-fragmenten op de sociale media van Ifese.

Achilles behaalde een masterdiploma in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB, met een proefschrift over Hannah Arendt en Zygmunt Bauman. Momenteel is hij werkzaam als fractieadviseur bij een politieke partij in het Vlaams Parlement.