Winnaars Montaigne-wedstrijd 2019


Winnaars Montaigne-wedstrijd 2019


De winnaars van de Montaigne-wedstrijd 2019 Arvid Rochtus (links) en Dieter Van Esbroeck (rechts) met de voorzitter van de jury prof. dr. Niels Appermont (midden).

De jury van de Montaigne-wedstrijd ontving inzendingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals de verlichting, de tolerantie, de traditie, het transcendente, de technologie, het theater, de vrije markt, het natuurrecht en het grondwettelijk hof.

Uit deze essays nomineerde de jury uiteindelijk twee essays die uitblonken in de uitwerking van het door hen behandelde idee en daarbij eenzelfde niveau behaalden. Deze essays waren tevens interessant, goed geschreven, toegankelijk voor een breder publiek en gaven er blijk van dat de auteur zich goed in de materie had ingelezen.

“Het Grondwettelijk Hof als ‘Hüter des Staates’?” werd geschreven door Arvid Rochtus, een student rechten aan de KU Leuven. Het essay bespreekt de rol van het Grondwettelijk Hof in het beschermen van de grondwettelijke orde en de individuele rechten die deze orde waarborgt. Daartoe bekijkt het vanuit zowel het Duitse als Belgische constitutionele perspectief de problemen die kunnen ontstaan met betrekking tot de democratie, de Europese integratie en de interpretatie van de grondwettelijke identiteit.

The thinking of Hayek and Schumpeter on the efficiency of markets: similarities and differences” werd geschreven door Dieter Van Esbroeck, een student handelsingenieur aan de KU Leuven. Het essay bespreekt drie uiteenlopende theorieën over de wijze waarop de mededinging op de markt een positieve bijdrage levert aan onze welvaart. Het contrasteert daartoe eerst de meerderheidstrekking (Pareto-efficiëntie) met twee minderheidstrekkingen (Hayek en Schumpter). Vervolgens licht het toe hoe elk perspectief tot andere aanbevelingen aanleiding kan geven.