Ifese Seminarie Law & Economics


IFESE SEMINARIE LAW & ECONOMICS


Op zaterdag 27 april 2019 verwelkomen we u graag op het seminarie over Law & Economics. Daarop kunnen de aanwezigen drie klassiekers uit de rechtseconomische literatuur bediscussiëren onder begeleiding van em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent). De activiteit zal plaatsvinden in lokaal CAR.3.11 van de Campus Carolus, Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen.

 


Programma


13:30-14:00 Inleiding
14:00-14:45 The Problem of Social Cost (Ronald Coase)
15:00-15:45 The Constitutional Imperative (James Buchanan)
15:45-16:30 Crime and punishment (Gary Becker)

 


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit seminarie bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

 


Leeslijst


De aanwezigen worden geacht volgende documenten op voorhand te lezen zodat ze kunnen deelnemen aan de discussie:

 


Begeleider


Em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Gent. Hij ontwikkelde aan de rechtsfaculteit van de UGent de discipline van de rechtseconomie waaruit de European Master in Law and Economics groeide. In zijn carrière was hij decaan van de rechtsfaculteit, zetelde hij in de raad van bestuur van de universiteit, gaf hij gastcolleges o.a. aan Harvard en het Institute for Humane Studies, en was hij uitgever van de Encyclopedia of Law and Economics. Daarnaast was hij enige tijd voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en Vlaams Parlementslid. Professor Bouckaert is lid van de Mont Pèlerin Society en voorzitter van de denktank Libera!