Ifese Onderzoeksproject Rechtstaal

 


Ifese Onderzoeksproject Rechtstaal


Onderzoeksleider:
Drs. Vince Liégeois

Looptijd:
2020-2023

Beschrijving:
Dit onderzoeksproject bestudeert de rechtstaal. Het tracht meer inzicht te verwerven in de functionaliteit en optimalisatie van de vaktaal van juristen. Het onderzoek brengt daartoe inzichten samen vanuit zowel de taalkunde als de rechtsgeleerdheid. Dat gebeurt o.a. door de voorlopige onderzoeksresultaten te bespreken in de workshop waar eigen onderzoekers uit beide disciplines aanwezig zijn. Bij die gelegenheid ontvangen ze zowel mondelinge als schriftelijke feedback van hun collega’s. De onderzoeksresultaten worden uiteindelijk verspreid via publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en door middel van academische en publiekslezingen.

Voorbereiding:

Publicaties:

 • V. Liégeois. 2021. “Rechtsterminologie en het euthanasieproces. Een rechtslinguïstische analyse van de begrippen onafhankelijkheid en psychisch ondraaglijk lijden.” Tijdschrift voor Wetgeving 22(2): 167-170.
 • V. Liégeois. 2022. “De ‘voorzichtig en redelijk persoon’ in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Een discourslinguïstische voorstelling.” Tijdschrift voor Wetgeving 23(2): 76-86.
 • V. Liégeois & J. Akkermans. 2022. “Recodifying the law. A metalinguistic inquiry into the recodification of Belgian law between 2014-2019”. Semiotics of Law 35(4): 1761-1795. https://doi.org/10.1007/s11196022098946.
 • V. Liégeois. 2023. “De (niet-)definitie van ‘toestemming’ in het nieuw seksueel strafrecht. Een interdisciplinaire, rechtsterminologische analyse.” Tijdschrift voor Strafrecht 22(3). 139-153.
 • V. Liégeois. 2023. “From good family father to reasonable person. A theoretical reflection on durability as an argument for gender-inclusive legislative language.” Comparative Law and Language 2(1). 26-51. https://doi.org/10.15168/cll.v2i1.

Lezingen:

 • V. Liégeois. “Redrafting legal terminology in Belgium (2014 – present). An interdisciplinary approach.” RG-Translation and Technology lecture 2 mei 2023.
 • J. Akkermans. “Hercodificaties.” Ifese Studentenpresentatie 30 augustus 2022. YouTube.
 • V. Liégeois. “Belgisch-Duitse rechtstaal” Ifese Studentenpresentatie 15 juli 2022.
 • V. Liégeois. “German as a legal language in Belgium. An equivalence-based approach towards the legal-terminological issues concerning the German-speaking Community of Belgium.” 5th International Legal Linguistics Workshop (ILLWS21) 11 december 2021.
 • V. Liégeois. “Duits als rechtstaal in België. Vertaalterminologische uitdagingen.” Studiedag – Talen en recht KU Leuven 17 november 2021.
 • V. Liégeois, L. Gautier & M. Bourguignon. “Equivalency as a central notion in legal linguistic theory. A theoretical proposal based on the linguistic comments of the Belgian Council of State.” Studiedag – Talen en recht KU Leuven 17 november 2021.
 • V. Liégeois. “La terminologie de la loi relative à l’euthanasie. Problèmes sémantiques.” Journée doctorale de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie 19 oktober 2021.
 • V. Liégeois. “Differences in the use of ‘independence’ in Belgian law. A terminological inquiry into the legal language of multilingual Belgium.” 4th International Legal Linguistics Workshop (ILLWS21) 13 december 2020.