Lezing Montaigne


LEZING MONTAIGNE


Op dinsdag 12 november 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Vlaamse Geschiedkundige Kring Gent een lezing met prof. dr. Alexander Roose (UGent) over Montaigne. De activiteit behoort tot de lezingenreeks over christelijk denken. Ze zal in Gent plaatsvinden, starten om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Thema


Michel de Montaigne (1533-1592) was auteur van de Essays: het boek is een therapeutische oefening, een literair zelfportret, een humanistisch traktaat. Al trok Montaigne zich terug in zijn toren om rustig te lezen, hij was bepaald geen kamergeleerde. Montaigne was een intellectueel die kritisch keek naar zichzelf en naar de samenleving waarvan hij deel uitmaakte, en actief participeerde aan het publieke debat van zijn tijd.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Prof. dr. Alexander Roose studeerde rechten, filosofie en filologie aan de Universiteit Antwerpen, KU Leuven en Universiteit Gent. Hij schreef een doctoraatsthesis over de Franse humanist Michel de Montaigne. Hij was fellow en director of studies in Clare College te Cambridge en doceert thans Franse literatuur aan de Universiteit Gent.