Lezing Middeleeuwse Kloosters


LEZING MIDDELEEUWSE KLOOSTERS


Op dinsdag 15 oktober 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Kring Historia een lezing met dr. Ortwin Huysmans (KU Leuven) over middeleeuwse kloosterordes. De activiteit behoort tot de lezingenreeks over christelijk denken. Ze zal in aula 01.08 van het Mgr. Sencie-Instituut (Erasmusplein 2, 3000 Leuven) plaatsvinden, starten om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Thema


Dr. Ortwin Huysmans vat zijn lezing als volgt samen:

“De blindgemaakte abt. Hervorming en verzet in vroegmiddeleeuwse benedictijnenkloosters”

Wat bracht drie jeugdige monniken uit de Henegouwse abdij van Lobbes ertoe om op een duistere nacht in 957 hun abt af te tuigen, de ogen uit te steken en de tong af te snijden?
Een politieke afrekening met een bondgenoot van de graaf van Henegouwen? Een persoonlijke vete? Of een daad van verzet tegen een ‘kloosterhervorming’, die het gemeenschapsleven in een fundamenteel andere plooi legde?
Deze lezing focust op het verzet tegen grootscheepse interventies in benedictijnenkloosters. Die oppositie vertelt ons veel over het geschiedkundige concept ‘hervorming’. Niet alleen vroomheid, maar ook wereldse belangen en machtsverhoudingen speelden daarin een belangrijke rol. Door de partijdigheid van de bronnen roepen deze daarbij meer vragen op dan dat ze beantwoorden.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Dr. Ortwin Huysmans behaalde een master in middeleeuwse geschiedenis aan de KU Leuven en de Università degli Studi di Roma III in 2012 evenals een master in internationaal management aan de Vlerick Business School in 2018. Het onderzoek van doctor Huysmans focust op de tiende- en elfde-eeuwse bisschoppen, de kerkelijke sancties, de post-Karolingische politiek, het monasticisme en het lordship in het West-Frankische Rijk en Lotharingen. Aan de KU Leuven doceerde hij tot 2023 als deeltijds docent zowel over de geschiedenis van de middeleeuwen als een verdiepend vak de kerk en religie in de middeleeuwen.