Webinar Bias in Wetenschap


WEBINAR BIAS IN DE WETENSCHAP


Op woensdag 10 april 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. de Nieuwe Filosofische Kring (NFK) en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis een webinar over bias in de wetenschap met dr. Merel Lefevere (UGent). De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 19.30 uur.

.


Thema


Hoewel wetenschap vaak geprezen wordt voor haar streven naar objectiviteit en neutraliteit, rijst de vraag of wetenschappelijke activiteiten werkelijk vrij zijn van vooroordelen. In dit webinar ontrafelen we de subtiele mechanismen achter genderbias binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Dit roept fundamentele vragen op over de integriteit, inclusiviteit en moraliteit van wetenschappelijke praktijken en kennisproductie. Vervolgens verkennen we methoden om het bewustzijn rondom deze kwesties te verhogen en strategieën te ontwikkelen voor een meer inclusieve benadering in toekomstig onderzoek en beleid.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Dr. Merel Lefevere behaalde een master in de filosofie en een postgraduaat in de geschiedenis, logica en filosofie van de wetenschap aan UGent evenals een bachelor in de theologie en de religiewetenschappen aan de KU Leuven. Ze promoveerde als doctor in de wijsbegeerte met een doctoraal proefschrift getiteld ‘Rethinking unification : unification as an explanatory value in scientific practice’. Thans is ze actief aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap UGent, waar ze als onderwijsbegeleider mee het onderricht voor de vakken logica, kennisleer en wetenschapsfilosofie verzorgt.