Nieuwe lezing in lezingenreeks ‘Constitutionalisme in de Nederlanden’


Nieuwe lezing in lezingenreeks ‘Constitutionalisme in de Nederlanden’


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) lanceerde vorig academiejaar een lezingenreeks over het constitutionalisme in de Nederlanden. Daarin wordt de politieke en institutionele geschiedenis van de Nederlanden toegelicht.

De huidige publiekrechtelijke instituties zijn gegroeid in een lang historisch proces waarin de politieke macht door middel van vallen en opstaan op een specifieke wijze verdeeld werd over verschillende beleidsniveaus en staatsmachten en ingeperkt door bevoegdheidsregels, beslissingsprocedures en individuele rechten.

De grondslagen daarvan kunnen we in onze streken terugvinden in o.a. de stadsrechten, de Keure van Kortenberg, de Vrede van Fexhe, de Blijde Inkomst en de Belgische Revolutie.

De eerste lezing uit deze reeks vond reeds plaats op woensdag 22 maart 2023 in Gent. Daar leidde prof. dr. Jelle Haemers de reeks in met een uiteenzetting over het constitutionalisme in de middeleeuwse Nederlanden:

(lees verder onder de video)

De volgende lezing vindt plaats in het najaar van 2023:

  • ‘Justitiehoven en de macht in het Ancien Regime’ met prof. dr. Alain Wijffels op 24 oktober 2023 te Gent i.s.m. LVSV Gent. Meer informatie.