Winnaars Montaigne-wedstrijd 2022


Winnaars Montaigne-wedstrijd 2022


De winnaars van de Montaigne-wedstrijd 2022 Quinten Jacobs (links) en Florence Anslot (rechts)
met de algemeen directeur drs. Jitte Akkermans (midden).

De jury van de Montaigne-wedstrijd ontving maar liefst achtentwintig inzendingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals de decriminalisering van zelfdoding, de niet-medische hulp bij zelfdoding, de uitgebreide-coginitiethese, groene nudges, de objectiviteit van wetskrachtige normen, het rechtssysteem, de rechtspersonen, het consumentenrecht, de staatssteun, de beoordelingsmarges van rechters, het antinatalisme, de winst, de commodificatie,  de non-proliferatie kernwapens, internationale politiek, een godsargument, het nihilisme, de meditatie, het racisme, LGBTQ,  de mannelijkheid en het hauntoloceen.

De jury nomineerde uiteindelijk twee van deze papers, die zich wisten te onderscheiden van de andere inzendingen en daarbij eenzelfde niveau behaalden. Deze twee papers gaven blijk van een uitstekende kennis over en inzicht in de behandelde materie. Ze waren bijzonder onderhoudend, genuanceerd, goed geschreven en helder gestructureerd.


“Parrhêsia bij Foucault: waarheidspreken in een tijd zonder waarheid”

“Parrhêsia bij Foucault: waarheidspreken in een tijd zonder waarheid”, werd geschreven door Florence Anslot, een studente Wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB. Deze paper behandelt de late Foucault zijn studies omtrent de oud Griekse praktijk parrhêsia en onderzoekt in welke mate deze antieke praktijk van het waarheidspreken ons kan helpen om het huidige post-truth tijdperk beter te begrijpen. Hierbij wordt de relatie tussen subject en waarheid op zowel maatschappelijke als individuele schaal onder de loep genomen. In relatie tot Foucaults onderzoek bieden denkers als Heidegger, Gadamer en Arendt evenals actuele papers over dit thema interessante inzichten die ons laten nadenken over de vraag of waarheid in onze huidige wereld een ethische benadering mist.
 .


“De asymmetrische uitoefening van federale bevoegdheden”

“De asymmetrische uitoefening van federale bevoegdheden” werd geschreven door Quinten Jacobs, een student rechten aan de KU Leuven. De thesis verkent de grondwettelijke grenzen en mogelijkheden van de asymmetrische uitoefening van federale bevoegdheden. Door middel van die grondwettelijke analyse wordt duidelijk op welke manier de federale overheid haar bevoegdheden gedifferentieerd zou kunnen uitoefenen in de verschillende deelgebieden van het land en in welke mate dit een voorbode of een alternatief zou kunnen vormen voor een latere splitsing van die bevoegdheid.

.