Twee Ifese-onderzoekers publiceren samen interdisciplinaire bijdrage


Twee Ifese-onderzoekers publiceren samen interdisciplinaire bijdrage

   
.
Twee van onze Ifese-onderzoekers publiceerden samen een interdisciplinaire bijdrage over de taalkundige opmerkingen van de Raad van State bij enkele hercodificaties.
.
In hun bijdrage onderzochten Vince Liégeois (HHU/Universiteit van Bourgondië – taalkunde) en Jitte Akkermans (KU Leuven – rechten) a.d.h.v. de adviezen van de Raad van State welke taalkundige moeilijkheden men bij hercodificaties moet overbruggen. Deze werden verder uitgelicht aan de hand van inzichten uit zowel de taalkunde (met name uit de discourslinguïstiek en metalinguïstiek) als de institutionele context (positie van en procedures voor de Raad van State) en rechtstheorie (o.a. von Savigny en Hayek).
.
Hun voorlopige onderzoeksbevindingen werd op vijf verschillende Ifese-workshops afgetoetst bij collega-onderzoekers. De definitieve versie werd gisteren gepubliceerd in het tijdschrift Semiotics of Law (Springer Nature).
.
De bijdrage is vrij toegankelijk op hun website.