Starten met je thesis


Starten met je thesis


Deze korte “workshop” heeft tot doel om studenten op pragmatische wijze te helpen bij de eerste stappen van het schrijfproces van hun bachelor- of masterproef.

De eerste sessie van deze reeks zal zich hoofdzakelijk bekommeren met het voorleggen en bespreken van (1) alternatieve inspiratiebronnen, (2) de meerwaarde en functie van state-of-the-arts, (3) de verwachtingen, mythes en valkuilen omtrent het doel en schrijven van een bachelor- en/of masterproef. De sessie zal worden afgesloten door een informele Q&A met de spreker en andere doctorandi.

De activiteit vindt plaats op Zoom op zaterdag 11 december 2021 om 20u. U kan hier inschrijven.

 


Spreker


Deze sessie wordt gegeven door drs. Vincent Vincke. Vincent behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een Research Master in Philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein.