Ifese verwelkomt twee nieuwe bestuursleden


Ifese verwelkomt twee nieuwe bestuursleden


      

Dries Van Thielen & Manon Pellegrims

Twee nieuwe bestuursleden vervoegden het bestuur:

  • Dries Van Thielen is copywriter en historicus. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en Universität Bielefeld. Zijn onderzoeksinteresse focust op de Parijse economische school en in het bijzonder het netwerk van de Belgische econoom Gustave de Molinari (1819-1912). Zijn geannoteerde vertaling van Molinari’s ‘Over de productie van veiligheid’ werd in 2019 gepubliceerd.
  • Manon Pellegrims studeert rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ze zit thans in het laatste jaar van haar master rechten en specialiseert zich in fiscaal- en burgerlijk recht. Het onderzoek voor haar masterproef handelt over de duurbescherming van de pachtwetgeving. In haar vrije tijd is ze begeleider van het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Als juridisch directeur van Ifese zal ze zich ontfermen over de opvolging van de juridische verplichtingen van de vereniging.

Ifese is bijzonder enthousiast om deze twee geëngageerde mensen als bestuurder te mogen ontvangen!

Het volledige bestuur kan u hier raadplegen.