Ifese verwelkomt nieuw bestuurslid


Ifese verwelkomt nieuw bestuurslid


Ifese-bestuurslid Jens Van Mieghem tijdens het Ifese Lentediner 2023

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) verwelkomt een nieuw lid in zijn raad van bestuur, Jens Van Mieghem.

Ifese tracht inzichten uit verschillende academische disciplines over waarden en instituties toegankelijk te maken. Haar raad van bestuur bepaalt op welke wijze dit gebeurt door educatieveonderzoeks– en studentenprogramma’s vast te leggen en deze in samenwerking met de vrijwilligers uit te voeren. De raad van bestuur omvat daartoe zowel academici als niet-academici uit verschillende disciplines. Gisteren werd ook Jens aan dit orgaan toegevoegd.

Op zondag 14 maart 2021, tijdens een van de talrijke lockdowns, nam Jens voor het eerst deel aan een Ifese-activiteit. Het betrof het webinar over de Joegoeslavische oorlogen. Nadien woonde hij verschillende andere activiteiten bij, waarop hij de vereniging en haar leden beter leerde kennen. Vanaf december 2022 engageerde hij zich ook bij Ifese als vrijwilliger. Hij trad op 20 april 2024 tevens toe tot de algemene vergadering.

Als vrijwilliger schreef Jens een educatieve tekst waarin hij enkele evoluties in het diplomatiek recht en de diplomatie tijdens de zestiende eeuw toelicht. Daarnaast organiseerde hij een webinar over individualisme in de Russische literatuur en organiseert hij een lezing over Romeins en kerkelijk recht in het ancien régime, die zal plaatsvinden op 23 april in Leuven. Verder ondersteunde Jens als secretaris voor de workshops de maandelijkse workshops voor de Ifese-onderzoekers.

Jens studeert geschiedenis aan de UGent en is daarnaast actief in het Gentse studentenleven, waar hij ervaring opdeed met het organiseren van lezingen en debatten.